Medine-i Münevvere

MEDİNE-İ MÜNEVVERE

*Aydınlatılmış şehir … 13 yıllık meşakkatli bir Mekke döneminden sonra, Allah Resulüne ve ashabına kucak açan ve hicretleriyle şereflenen nurlu Peygamber şehri, Dar’ul Hicre.

*İslamın ilk başkenti … 1400 yıllık İslam medeniyetinin temellerinin atıldığı, alternatif İslami devlet modelinin tüm dünyaya gösterildiği Asr-ı Saadet mekanı.

*Kur’an’ın  28 suresinin nazil olduğu, her karış toprağında hadis-i şeriflerin zikredildiği, ahir zamanda imanın toplanacağı vahyin ve risaletin buram buram yaşandığı iman şehri, Dar-ul İman.

*Ümmet ulemasının ittifakıyla Kabe-i Muazzama dahil yeryüzündeki tüm mekanlardan ‘’kainatın Efendisinin mübarek vücuduna ev sahipliği yapması sebebiyle’’ daha efdal , daha mukaddes ve daha mübarek bir mekan … Arz-ı Mübarek.

*Allah Rasulü (s.a.v) nün ‘’hangisine tabi olursanız hidayeti bulursunuz’’ dediği, karanlık geceyi aydınlatan yıldızlar mesabesindeki Sahabelerin diyarı.

*Rasulullah’ın sohbetine iştirak etme şerefine nail olmuş, ordusunda asker, devletinde memur, mescidinde talebe olmuş Ashab-ı Muhammedi’nin onbinden fazlasına toprağında yer açmış bir güzel şehir Taybetültayyibe ..

*Kıyamete kadar meleklerin koruması altında olması hasebiyle, deccalin ve taun hastalığının asla giremeyeceği, toprağının şifalı ve bereketli olduğu kainatın Efendisi tarafından müjdelenen, içerisinde ölen kimseye iki cihan güneşi (s.a.v) Efendimizin şefaatinin vacip olduğu kutlu belde, Beldetültayyibe

*Ve Mescid-i Nebevi .. İbadet maksadıyla yolculuk yapmanın caiz olduğu üç mescidin ikincisi, Kabe-i Muazzama’dan sonra yeryüzünde ibadet edilecek en faziletli mekan, bir vakit namaza bin vakit namaz sevabı verilen Peygamber Mescidi ve mescidde Cennet bahçelerinden bir bahçe ‘Ravza-i Mutahhara’.

HADİSLERLE MEDİNE-İ MÜNEVVERE

‘’Kim Medine ehline kötülük yapmak isterse o kimse tuzun suda eridiği gibi yok olur gider’’ (Cabir r.a)

‘’Bütün şehirler kılıçla fethedildi, Medine ise Kur’an’la fethedilmiştir.’’ (Hz. Aişe r.a)

‘’Medine İslam’ın kubbesi, imanın evi, hicretin yeri helal ve haramın merkezidir.’’ (Taberani, Ebu Hureyre r.a)

‘’Bütün beldelere galip gelecek bir beldeye hicretle emrolundum. O’na yesrib diyorlar. O Medine’dir. Körüğün demirin pasını silip temizlediği gibi Medine’de kötü insanları temizleyecektir.’’ (Buhari, Ebu Hureyre)

‘’Medine’nin giriş ve çıkışlarında melekler nöbet beklerler. Deccal ve taun hastalığının Medine’ye girmesini engellerler.’’ (Buhari, Ebu Hureyre r.a)

 ‘’Benim bu mescidimde kılınan bir vakit namaz, Kabe müstesna diğer mescidlerde kılınan bin vakit namazdan eftaldir zira Kabe’de kılınan bir vakit namaz yüzbin vakit namaza bedeldir.’’ (Buhari, Ebu Hureyre r.a)

‘’Kim benim mescidimde hiç ara vermeden kırk vakit namaz kılarsa; kendisine bir ateşten, diğeri kıyamet gününün azabından olmak üzere iki kurtulma beraati verilir ve nifaktan da uzak tutulur.’’ (Enes ibn Malik r.a)

‘’Evimle minberim arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir.’’ (Ebu Hureyre)                                                BU ARAYA RAVZA NIN KROKİSİNİ KOYALIM.VİZYON MEDİNE KİTAPÇIĞI.

YAPILIŞINDAN GÜNÜMÜZE MESCİD-İ NEBEVİ

Mescid-i Nebevi’nin temelleri hicretin ilk yılının başlarında (622 M) Hz. Muhammed (a.s) tarafından atılmış ve bina (27 m x 32 m) ebatında 864 m2 araziye oturtulmuştur.

Kıblenin Kabe’ye tahvili ile birlikte mescidin mihrabı değiştirilmiş ve bu tadilat esnasında mescid genişletilerek toplam alanı 1050 m2ye ve yükseliği 3,25 m’ye ulaşmıştır. Temelleri  taştan,duvarları kerpiçten direkleri hurma ağacından yapılmış,tavanı ise hurma dalları ile örtülmüştü.

Günümüze kadar Mescid-i Nebevi   (9) dokuz defa genişletilmiştir;

  1. Genişletme: Efendimiz (s.a.v) zamanında Hayber savaşı dönüşünde hicretin 7. Yılında yapılarak toplam mesafe 2.775 m2 yüksekliği  ise 4,55 m’ye ulaşmıştır.Bu gün bu alan mescidte başlıklarında yeşil yazı olan direklerle belirtilmiştir.
  2. Genişletme: Hicretin 17. Yılında (638 M) Hz. Ömer (r.a) tarafından yapılarak genişlik 4.200 m2’ye yükseklik ise 7,15 m’ye ulaşmıştır.
  3. Genişletme: Hicretin 29. Yılında (649 M) Hz. Osman (r.a) tarafından mescid kuzey batıya doğru genişletilerek kıble tarafına revaklar yaptırılmış ve mihrab üzerine kubbe yapılmıştır.
  4.  Genişletme: Hicri 88 (707 M) Emevi halifesi Velid b. Abdulmelik tarafından mescid genişletilmiş ve dört minare inşa edilmiştir.
  5.  Genişletme: Hicri 165 (782 M) Abbasi halifesi Mehdi Abbasi mescidi kuzey kesimine doğru büyük bir oranda genişletmiştir.
  6. Genişletme: Hicri 880 de (1483 M) Memluk Sultanı Kaytabay mescidin geçirmiş olduğu iki yangından oluşan hasarları onarıp mescidi genişletmiştir.
  7. Hicri 1277 de Osmanlı Sultanı Abdulmecid Han mescidi genişleterek 4. 056 m2’ye çıkartılmış 170 kubbe yapılmıştır.
  8. Genişletme: Hicri 1372’de Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz tarafından genişletilerek mescid 12.270 m2ye ulaşmıştır. 
  9. Genişletme:  Suudi Arabistan Kralı Fahad b. Abdulaziz tarafından 1984’te başlatılıp 10 yılda tamamlanmıştır. 18.000 m2lik eski mescide ilaveten 82.000 m2lik ilave yapılarak mescidin toplam alanı 100.000 m2ye ulaşmıştır. Mescidde aynı anda 698.000 kişi namaz kılabilmektedir. Mescidde  toplam sütun sayısı 2104 adet olup sütunlar arası mesafe 6 m’dir. Mescid de 80 ton ağırlığında, açılıp kapanabilen 27 adet kubbe mevcuttur. Mescidin soğutmak için 7 km uzaklıkta büyük bir tesis kurulmuştur. Mescid-i Nebevi’yenin 10 minaresi vardır. Bunların 6 tanesi son genişletilmede yapılmıştır. Her biri 104 m olup diğer minarelerden 32 m daha yüksektir. Minare hilalinin uzunluğu 6,7 metre, ağırlığı 4,5  tondur ve 14 ayar altın kaplamadır. Otopark girişlerinde yürüyen merdivenler yapılmış olup, 4.444 araç kapasitelidir. Mescidde 41 ana kapı olup, bölme kapılarla beraber toplam 85 kapısı mevcuttur.  
Başa Dön